Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coach ondersteunt de cliënt in zijn/haar leerproces waarbij de nadruk ligt op het ontdekken van eigen mogelijkheden om de sociale effectiviteit te verhogen.

Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit in menselijke relaties. In heel wat coachingstrajecten betreft het behalen van professionele doelen (vb: hoe wordt ik een betere leidinggevende, hoe haal ik het beste uit mijn team, ...) of verhogen van zelfvertrouwen en mentale veerkracht.  

Coaching onderscheidt zich van training (kennisoverdracht en vaardigheidstraining), mentoring (begeleiding door ervaringsuitwisseling), consulting (professioneel advies op basis van expertise) en psychotherapie (creëren van een context voor verandering bij o.m. psychische problemen, trauma, ...).

 

De coach vervult tegelijkertijd verschillende rollen:

 • fungeert als gids in een groeiproces

 • stelt zich op als klankbord en geeft constructieve feedback

 • stimuleert de coaches bij het maken van bewuste keuzes

 • is vertrouwenspersoon en verwijst gericht door wanneer dit nodig is

Welke problemen
 • problemen in de samenwerking met leidinggevende

 • problemen op vlak van communicatieve en relationele competenties (mondelinge communicatie, presentatievaardigheden, sociale vlotheid, samenwerken, overtuigingskracht, inlevingsvermogen, belangstelling tonen, assertiviteit en conflicthantering) 

 • performantieproblemen (ten gevolge van stress, dalende werkprestaties, ...)

 • loopbaan (her)oriëntering 

 • (dreigend) ontslag

 • nieuwe baan

 • job ontevredenheid

 • work-lifebalans

Werkwijze

De begeleiding vertrekt vanuit gelijkwaardigheid en heeft niet de bedoeling om te oordelen of keuzes te maken in de plaats van de coachee. Elk coachingstraject is uniek en vertrouwelijk. De duur van het traject is afhankelijk van de vraag en varieert van één gesprek tot enkele gesprekken over een langer periode. Dit wordt samen met de coachee bij aanvang vastgelegd.

Vraag meer info!