Praktisch

Tarieven

Individuele consultatie, belconsult


Telefonisch advies (max.’15)


Intakegesprek


Relatietherapiegesprek


Sociale vaardigheidstraining (5+1)

(data op aanvraag)


Training klein groepje (per sessie)

(data op aanvraag)


Overleg op verplaatsing

(+ verplaatsingsonkost)


Individuele coaching (business)

Teamcoaching

55 euro


20 euro


60 euro


70 euro

 

250 euro

 


50 euro

 


50 euro

100 euro

vraag offerte

Raadpleeg uw verzekeraar, onderwijsinstelling, werkgever of mutualiteit voor eventuele tussenkomst voor één of meerdere sessies.

Annuleringsvoorwaarden

Afspraken kunnen ten laatste 48 uur op voorhand afgezegd worden per e-mail, telefoon of sms.
Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt het honorarium in rekening gebracht.

Te laat komen

Alle consulten zijn op afspraak.

Bij te laat komen, wordt de duur van een sessie niet verlengd en blijft het tarief ongewijzigd.

Vertrouwelijkheid

Alles wat in de therapeutische relatie wordt besproken, blijft vertrouwelijk. De therapeut deelt de inhoud van gesprekken nooit met derden. In onderling overleg kan wel afgesproken worden welke informatie mag en kan gedeeld worden met eventuele belanghebbende derden of professionals. De cliënt geeft daartoe dan de schriftelijke toestemming.

Privacybeleid

Als gevolg van de GDPR (algemene verordening gegevensbescherming) brengen we de cliënt op hoogte over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt, bewaard en gearchiveerd.