Sociale vaardigheidstrainingen

voor jongeren (SOVA)

Waarom?

Elk kind ontwikkelt vanuit de opvoeding en de levenservaringen een eigen communicatiestijl.
In zijn/haar relaties ondervindt het individu de voor- en nadelen van deze persoonlijke manier van omgaan met anderen. Met de sociale vaardigheidstraining richten wij ons tot jongeren die omwille van hun eigen communicatiestijl zijn vastgelopen en hierdoor te maken krijgen met angst, gedragsproblemen, plots dalende schoolresultaten, pesterijen en in sommige gevallen zelfs depressieve klachten.

We gaan er van uit dat gevoelens van angst, agressie, verdriet en euforie deel uitmaken van het dagelijks leven. Deze gevoelens hoeven niet te verdwijnen, meer nog, we leren de jongeren "hoe" bewust met deze gevoelens om te gaan. Het zich beter kunnen uiten, maakt hen 'relationeler', een vorm van intelligentie die hen in het latere leven zeer goed van pas zal komen. Samen-leven, samen-werken, zijn eigenschappen die in onze huidige tijden niet meer weg te denken zijn.  
Sociale vaardigheden zijn dan ook belangrijke bouwstenen voor 'talentontwikkeling'. 

Hoezo, sociale vaardigheden?

Het betreft hier vaardigheden die voorwaarde zijn voor de uitbouw en het behoud van harmonische sociale relaties.

De jongeren worden geleerd:

 • op een duidelijke en correcte wijze mondeling te communiceren met anderen (vb: zeggen wat je WEL wil, ipv. wat je niet wil en dit op een begrijpelijke manier)

 • zich te presenteren en voor te stellen aan een groep (vb: spreekbeurt, iets vertellen in groep, ...)

 • zich op een vlotte wijze te gedragen in nieuwe situaties (vb: integreren in nieuwe klasgroep, ...)

 • eigen grenzen aangeven ten aanzien van anderen, zonder te bruskeren (assertief zijn)

 • te leren belangstelling tonen voor anderen (actief luisteren, respect tonen, ...)

 • zich te leren inleven in de gevoelens van anderen

 • de kracht te vinden om anderen verbaal en non-verbaal te beïnvloeden zonder grensoverschrijdend te zijn

 • samen met anderen gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren, samen-werken

 • alert te zijn voor aspecten als "territorium" en de spelregels van de menselijke communicatie, lichaamstaal

 • zich oriënteren in verschillende mogelijkheden om "positie" in te nemen in relaties

 • erkennen en herkennen van gevoelens en emoties bij anderen en daar gepast mee om te gaan

 • omgaan met pestgedrag

 • zich bewust worden van eigen sterkten en bewuster en proactiever leren omgaan met angsten en bedreigingen

Doelgroep

Jongeren voor wie bovenvermelde aspecten meer ontwikkelingsaandacht verdienen wegens vermijdend gedrag, pesterijen, impulscontroleverlies, autisme spectrumstoornis, frustraties, laag zelfbeeld, verlegenheid, faalangst, hoogbegaafdheid, ...

Trainers

Onder deskundige leiding van ervaren (groeps)psychotherapeuten wordt een training "op maat"van de jongere aangeboden. De trainers bouwen vanuit hun oplossingsgerichte achtergrond verder op (niet altijd zichtbare) aanwezige kwaliteiten. 

Werkwijze
 • Er wordt gewerkt in kleine groepjes

 • De training bouwt verder op reeds aanwezige of nog niet ontgonnen vaardigheden

 • Eigen (tijdens intakegesprek samen in kaart gebracht) doelstellingen en evolutie worden tijdens de nabespreking gerapporteerd en van advies voorzien

 • De aanpak is oplossingsgericht en voorziet in een individuele begeleiding van de deelnemers als deel van de groep

 • De training is interactief en op maat, de inhoud van de opleiding wordt maximaal gericht op noden en wensen

 • De training legt de nadruk op reflectie en empowerment

 • De training is geen theoretisch betoog maar gaat uit van reële situaties uit de leefwereld van kinderen en de jongeren

 • De training richt zich tot diverse leeftijdscategorieën tussen 12 en 18 jaar: momenteel lopen er groepen voor de volgende leeftijdscategoriën:

  • jongeren van 13 tot 16 jaar
    

PS: voor samenstelling van de groepen primeren leeftijd, inschatting van het niveau van de vaardigheden, en de teammix ifv. het leerklimaat.

Kostprijs

Intakegesprek = 55 euro (Beernem) + 5 trainingssessies 225 euro 

Nog vragen? Aarzel niet ons te contacteren.

Download hier de folder

Jongeren 13 tot 16 jaar

Volgende VOORJAARS-editie
Sociale vaardigheidstraining 2021 


woensdag 12/5/2021   van 9.00u t/m 11.30u
zaterdag    15/5/2021   van 9.00u t/m 11.30u
woensdag 19/5/2021   van 9.00u  t/m 11.30u
zaterdag    22/5/2021   van 9.00u t/m 11.30u
zaterdag    29/5/2021   van 9.00u t/m 11.30u

Feedbackgesprekken na afspraak

Jongeren 13 tot 16 jaar 

Volgende ZOMER-editie
Sociale vaardigheidstraining 2021 


woensdag 18/8/2021   van 9.00u t/m 11.30u
zaterdag    21/8/2021   van 9.00u t/m 11.30u
woensdag 25/8/2021   van 9.00u  t/m 11.30u
zaterdag    28/8/2021   van 9.00u t/m 11.30u
zaterdag    4/9/2021     van 9.00u t/m 11.30u

Feedbackgesprekken na afspraak