Werkwijze

Hoe verlopen de gesprekken?

In het eerste gesprek (intakegesprek) wordt de aanmeldingsklacht beluisterd. Aansluitend wordt bekeken hoe cliënt en therapeut de problemen samen kunnen aanpakken. In overleg met de cliënt worden afspraken gemaakt over het verdere verloop van de begeleiding. In de beginfase kunnen - indien nodig - de sessies kort op elkaar volgen. Daarna wordt de periode tussen de opeenvolgende gesprekken groter. Alle gesprekken verlopen in een vertrouwelijke sfeer zoals omschreven in de deontologische code van de Beroepsvereniging voor Relatietherapie, gezinstherapie en systeeminterventie (BVRGS). Een gesprek duurt tussen de drie kwartier en een uur.

Uitgangspunten bij de begeleiding?

Vrij snel wordt samen met de cliënt gezocht naar mogelijkheden en hulpbronnen in het leven van de cliënt(systeem). De cliënt bepaalt het tempo en de frequentie van de gesprekken. Binnen de gesprekken wordt met veel respect voor de problematiek, de eerder gemaakte keuzes en de daaruit volgende moeilijkheden uitgenodigd tot het construeren van een realistisch toekomstplan. De begeleiding is oplossingsgericht en bouwt verder op de vaardigheden en goede gewoontes van de cliënt en haar systeem. De evolutie binnen de therapie wordt systematisch geëvalueerd en opnieuw bij-gesproken waar nodig. Op die manier wordt progressie merkbaar en worden meer hulpmiddelen blootgelegd. "Doe meer van wat werkt!"

Kostprijs van de individuele begeleiding?

De kostprijs bedraagt 55 euro per sessie en wordt in principe na elk gesprek afgerekend. Videoconsult of huisbezoek is mogelijk. Voor intake-, coachings-, relatiegesprekken en groepstrainingen gelden andere tarieven.

In sommige gevallen worden consultaties terugbetaald.  De tarieven voor terugbetaling variëren volgens ziekenfonds en leeftijd. Informeer bij uw werkgever, verzekering of ziekenfonds.

Hoe lang duurt de therapie?

Het aantal sessies kan - afhankelijk van de situatie en de omstandigheden - verschillen. Het uitgangspunt is steeds dat de begeleiding stopt daar waar de cliënt aangeeft op eigen kracht verder te kunnen. Sommige cliënten hebben genoeg aan enkele gesprekken. In een aantal gevallen komen cliënten die daar nood aan hebben langer of meer in de tijd gespreid. Frequentie en duur is steeds voorwerp van overleg met de cliënt.

Cliënten kunnen nadat een begeleiding is afgerond, steeds opnieuw contact opnemen om een opvolggesprek te plannen of om verdere begeleiding te voorzien.